Tjänster

TJÄNSTER

Rauma Cata står till tjänst med bogserings-, isbrytnings- och farledstjänster för sjöfartens behov och specialtjänster för sjöräddnings- och sjöbyggnadsverksamhet. Vi står också till tjänst med färjetrafiktjänster och fartygsunderhållstjänster.

Rauma Cata har förbundit sig till en hög kvalitet i allt vad man gör. Vi har som mål att erbjuda högklassiga tjänster och konkurrenskraftiga priser. Vi står bakom vårt arbete och vårt rättesnöre har genom åren varit att vi gör vårt bästa för våra kunder.


BOGSERINGSTJÄNSTER

Rauma Cata står till tjänst med sjöbogsering huvudsakligen på Östersjön. En uppdaterad materiel i kombination med åratal lång erfarenhet ger en tillförlitlig betjäning som resultat. Materielen möjliggör allmänna bogseringsfrakter, transporter av komponenter för industrin, fartygsbogseringar och fartygsassistanser och andra sjötransporttjänster. Rauma Catas materiel gör det möjligt att genomföra olika kundinriktade bogserings- och transportlösningar.

Vi erbjuder våra kunder bästa möjliga bogseringsservice till ett konkurrenskraftigt pris!


ASSISTANSARBETEN INOM SJÖBYGGNAD

Rauma Cata deltar i många sjöbyggnadsprojekt. Med erfarenhet tar vi hand om muddringar, pråmtransporter av muddermassor, förflyttningar av arbetsredskap och många andra arbeten som sjöbyggnad förutsätter.


ISBRYTNINGSTJÄNSTER

Vi säkerställer vintersjöfarten också i svåra isförhållanden.

Finland är ett land, där hamnarna och farlederna som leder till dem årligen fryser till. Istäckets omfattning och isförhållandena varierar från ett år till ett annat, men vårt näringsliv kräver också vintertid en regelbunden och säker sjötrafik. På 20 år har sjötransporterna ökat med cirka 80 % och vintertrafiken har ökat i så gott som i samma takt. Längs den finska kusten inleddes isbrytningen i sin nuvarande form redan år 1890.

Rauma Catas isbrytarmateriel består av fem isbrytare. Isbrytarna assisterar handelsfartyg på många sätt genom att öppna farleder, bogsera och dra loss fartyg och på annat sätt säkerställa att vintertrafiken löper på ett säkert och tryggt sätt. Vi assisterar fartyg på öppna havet allt enligt isförhållandena. I våra uppgifter ingår att i första hand svara för att fartygen som vi assisterar tryggt kan trafikera.


SJÖRÄDDNINGSTJÄNSTER


Även om grundstötningarna under gångna år har minskat till följd av en allt bättre teknik, sker haverier till sjöss fortsättningsvis. År 2004 skedde enbart inom Finlands territorialvatten 44 haverier (såsom grundstötningar, sammanstötningar och tekniska fel).

Rauma Catas materiel gör det möjligt att delta i sjöräddningsoperationer. Vi rycker ut omedelbart 24 h/d i första hand med det fartyg som ligger närmast och som bäst lämpar sig för uppdraget. Alla fartyg har inte beredskap att delta i räddningar.


PERSONALUTHYRNING

Vi hyr ut erfaren, yrkeskunnig och snabbt tillgänglig personal särskilt för muddrings- och vattenbyggnadsarbeten, men också för olika fartyg.

Vi har som mål att snabbt och flexibelt leverera våra kunder antingen stadigvarande eller också vikarierande personal för olika behov. Via oss får våra kunder arbetskraft såväl för ett halvt år som för ett par dagar.

Vårt kontor tar hand om alla pappersarbeten, arbetsgivarskyldigheter och andra åligganden, såsom anmälningarna till sjömansregistret om anställningar. Anställningsriskerna har i sin helhet överförts på oss. Som kundens uppgift kvarstår att leda arbetet och övervaka arbetskvaliteten.

Vid behov skaffar vi också fram fartygsbesättningen i sin helhet.