Svenska

VAD GÖR VI?

Rauma Cata Oy står till tjänst med bogseringstjänster i hamnar, till havs och i olika uppdrag längs den finska kusten, på Östersjön och i hela Europa. Vi har en materiel på tio bogserbåtar och två pråmar och goda kontakter till andra inhemska och utländska bogseringsbolag.


FÖR VEM GÖR VI DET?

Talrika uppdrag har gett Rauma Cata lång erfarenhet av produktion av skräddarsydda tjänster som anpassats till kundens behov. Vi samarbetar med varvsindustrin, trävaruindustrin, muddringsbolag och hamnar. Vår materiel hålls uppdaterad och våra anställda är erfarna och utbildade.


VARFÖR GÖR VI DET?

Vi har som mål att producera bogseringstjänster som utgår från kunden så, att det moderna samhällets krav beaktas så mångsidigt som möjligt. För att uppnå detta mål idkar vi samarbete med olika instanser och för samman internationell och nationell kompetens.