Palvelumme

Luotettava partnerisi

Rauma Cata Oy tarjoaa hinaus-, jäänmurto- ja väyläpalveluja merenkulun tarpeisiin sekä erikoispalveluja meripelastus- ja merirakennustoimintaan. Lisäksi tarjoamme lauttaliikennepalveluja sekä alusten hoitopalveluja. Suoritamme myös vaativia projektikuljetuksia kansilastialuksellamme asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Rauma Cata on sitoutunut hyvään laatuun kaikessa tekemisessään. Meidän tavoitteenamme on tarjota laadukkaat palvelut ja kilpailukykyiset hinnat. Seisomme työmme takana ja ohjenuoramme on vuosien saatossa ollut parhaamme antaminen asiakkaille.


HINAUSPALVELUT

Rauma Cata Oy tarjoaa merihinausta Euroopan alueella. Ajanmukaistettu kalusto yhdistettynä vuosien kokemukseen synnyttää luotettavaa palvelua. Kalustomme mahdollistaa yleiset hinausrahdit, teollisuuden osien kuljetukset, laivahinaukset ja -avustukset sekä muut merikuljetuspalvelut. Kalustomme mahdollistaa myös erilaisten hinaus- ja kuljetusratkaisujen asiakaskohtaisen toteutuksen.


Tarjoamme asiakkaillemme parasta hinauspalvelua kilpailukykyiseen hintaan!

Birka Paradisen saattoavustus Tintolla

MERIRAKENNUKSEN AVUSTAVAT TYÖT

Rauma Cata on mukana useissa vesirakennusprojekteissa. Kokemuksella hoidamme ruoppaukset, ruoppausjätteen proomukuljetukset, työvälineiden siirrot ja monet muut vesirakennuksessa tarvittavat toiminnot.

Siltarakenteen kuljetus Viiru-proomulla

JÄÄNMURTOPALVELUT

Varmistamme talvimerenkulun toimivuuden ankarissakin jääolosuhteissa.

Suomi on maa, jonka satamat ja niihin johtavat väylät jäätyvät joka vuosi. Jääpeitteen laajuus ja jääolosuhteet vaihtelevat vuosittain, mutta elinkeinoelämämme tarvitsee talvellakin avukseen säännöllisen ja varman meriliikenteen. 20 vuodessa merikuljetukset ovat lisääntyneet noin 80 %, ja talviliikenne on kasvanut lähes samaa tahtia. Suomen rannikolla nykymuotoinen jäänmurto aloitettiin jo vuonna 1890.

Rauma Catan jäänmurtokalustoon kuuluu viisi murtajaa. Jäänmurtajat avustavat kauppa-aluksia monipuolisesti avaamalla väyliä, hinaamalla ja irrottamalla aluksia sekä varmistaen muuten talviliikenteen turvallisuuden. Avustettavia aluksia palvelemme avomerellä jääolosuhteiden mukaisesti. Tehtäviimme kuuluu vastata ensisijaisesti avustettavinamme olevien alusten turvallisesta kulusta.

Meteor jäänmurrossa Saimaalla

MERIPELASTUSPALVELUT

Vaikka karilleajot ovat vähentyneet vuosi vuodelta paremman tekniikan vuoksi, merionnettomuuksia edelleen tapahtuu. Vuonna 2004 merionnettomuuksia, (kuten karilleajoja, törmäyksiä ja teknisiä vikoja) tapahtui pelkästään Suomen aluevesillä 44 kpl.

Rauma Catan kalusto mahdollistaa osallistumisen meripelastusoperaatioihin. Tehtäviin lähdetään välittömästi 24 h/vrk ja operaatioon pyritään irrottamaan lähin ja tehtävään sopivin alus. Kaikissa aluksissa on valmius osallistua pelastuksiin.


TYÖVOIMAPALVELUT

Vuokraamme kokenutta, ammattitaitoista sekä nopeasti saatavissa olevaa työvoimaa erityisesti ruoppaus- ja vesirakennustyömaille sekä myöskin erilaisille aluksille.

Tavoitteenamme on toimittaa asiakkaalle joko vakinaista tai sijaishenkilökuntaa erilaisiin tilanteisiin nopeasti ja joustavasti. Kauttamme työvoima niin puoleksi vuodeksi kuin kahdeksi päiväksikin.

Toimistomme hoitaa kaikki paperityöt, työantajavelvoitteet ja muut velvollisuudet, kuten merimiesrekisteri-ilmoitukset työsuhteesta. Työsuhderiskit on jätetty kokonaisuudessaan meidän puolellemme. Asiakkaan tehtäväksi jää työnjohto ja työn laadunvalvonta.

Hoidamme tarvittaessa myös alusten miehistön kokonaisuudessaan.