Rauma Cata Oy on merihinaukseen ja jäänmurtoon erikoistunut suomalainen yritys

Palvelut


Rauma Cata tarjoaa hinaus-, jäänmurto- ja väyläpalveluja merenkulun tarpeisiin sekä erikoispalveluja meripelastus- ja merirakennustoimintaan. Lisäksi tarjoamme lauttaliikennepalveluja sekä alusten hoitopalveluja.

Suoritamme vaativia projektikuljetuksia kansilastialuksellamme asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Rauma Cata on sitoutunut hyvään laatuun kaikessa tekemisessään. Meidän tavoitteenamme on tarjota laadukkaat palvelut ja kilpailukykyiset hinnat. Seisomme työmme takana ja ohjenuoramme on vuosien saatossa ollut parhaamme antaminen asiakkaille.

Hinauspalvelut


Rauma Cata tarjoaa merihinausta Euroopan alueella. Ajanmukaistettu kalusto yhdistettynä vuosien kokemukseen synnyttää luotettavaa palvelua. Kalusto mahdollistaa yleiset hinausrahdit, teollisuuden osien kuljetukset, laivahinaukset ja -avustukset sekä muut merikuljetuspalvelut. Rauma Catan kalusto mahdollistaa erilaisten hinaus- ja kuljetusratkaisujen asiakaskohtaisen toteutuksen.


Tarjoamme asiakkaillemme parasta hinauspalvelua kilpailukykyiseen hintaan!

MERIRAKENNUKSEN AVUSTAVAT TYÖT


Rauma Cata on mukana useissa vesirakennusprojekteissa. Kokemuksella hoidamme ruoppaukset, ruoppausjätteen proomukuljetukset, työvälineiden siirrot ja monet muut vesirakennuksessa tarvittavat toiminnot.

JÄÄNMURTOPALVELUT


Varmistamme talvimerenkulun toimivuuden ankarissakin jääolosuhteissa.

 

Suomi on maa, jonka satamat ja niihin johtavat väylät jäätyvät joka vuosi. Jääpeitteen laajuus ja jääolosuhteet vaihtelevat vuosittain, mutta elinkeinoelämämme tarvitsee talvellakin avukseen säännöllisen ja varman meriliikenteen. 20 vuodessa merikuljetukset ovat lisääntyneet noin 80 %, ja talviliikenne on kasvanut lähes samaa tahtia. Suomen rannikolla nykymuotoinen jäänmurto aloitettiin jo vuonna 1890.

Rauma Catan jäänmurtokalustoon kuuluu viisi murtajaa. Jäänmurtajat avustavat kauppa-aluksia monipuolisesti avaamalla väyliä, hinaamalla ja irrottamalla aluksia sekä varmistaen muuten talviliikenteen turvallisuuden. Avustettavia aluksia palvelemme avomerellä jääolosuhteiden mukaisesti. Tehtäviimme kuuluu vastata ensisijaisesti avustettavinamme olevien alusten turvallisesta kulusta.

MERIPELASTUSPALVELUT


Vaikka karilleajot ovat vähentyneet vuosi vuodelta paremman tekniikan vuoksi, merionnettomuuksia edelleen tapahtuu. Vuonna 2004 merionnettomuuksia, (kuten karilleajoja, törmäyksiä ja teknisiä vikoja) tapahtui pelkästään Suomen aluevesillä 44 kpl.

Rauma Catan kalusto mahdollistaa osallistumisen meripelastusoperaatioihin. Tehtäviin lähdetään välittömästi 24 h/vrk ja operaatioon pyritään irrottamaan lähin ja tehtävään sopivin alus. Kaikissa aluksissa on valmius osallistua pelastuksiin.

TYÖVOIMAPALVELUT


Vuokraamme kokenutta, ammattitaitoista sekä nopeasti saatavissa olevaa työvoimaa erityisesti ruoppaus- ja vesirakennustyömaille sekä myöskin erilaisille aluksille.

Tavoitteenamme on toimittaa asiakkaalle joko vakinaista tai sijaishenkilökuntaa erilaisiin tilanteisiin nopeasti ja joustavasti. Kauttamme työvoima niin puoleksi vuodeksi kuin kahdeksi päiväksikin.

Toimistomme hoitaa kaikki paperityöt, työantajavelvoitteet ja muut velvollisuudet, kuten merimiesrekisteri-ilmoitukset työsuhteesta. Työsuhderiskit on jätetty kokonaisuudessaan meidän puolellemme. Asiakkaan tehtäväksi jää työnjohto ja työn laadunvalvonta.

Hoidamme tarvittaessa myös alusten miehistön kokonaisuudessaan.

Terveys riippuu viagra online suoraan elinolosuhteista osta cialis suomi